Kørsel

Lektioner

Køreuddannelse består af 16 kørelektioner på vej samt 4 lektioner på manøvrebane og 4 lektioner på køreteknisk anlæg (i daglig tale, glatbane). Hver lektion er 45 min., som for de flestes vedkommende køres som dobbeltlektioner.


Køreuddannelsens 16 lektioner på vej er et lovpligtigt minuímum. Næsten alle elever har behov for nogle få ekstralektioner plus lektioner til køreprøven.


Ekstralektioner køres altid som dobbeltlektioner. Tiden inkluderer indstilling af bilen og eventuel tavle-opfølgning af oplevede situationer.


Prisen pr. dobbeltlektion er 990 kr. (495 kr. pr. lektion). 

Særlige hensyn

Vi har erfaring med elever med ADHD, angst og flere andre specielle forhold, der kræver særlige hensyn i køreuddannelsen. Kontakt os, hvis du vil aftale specielle forhold i forbindelse med din kørsel.

Mødesteder og -tider

Vi forsøger altid at starte køreundervisningen der, hvor det giver dig mindst mulig ulempe i form af transport og fravær. Derfor tilbyder vi afhentning på:


 - Holte Station (hvis ikke andet aftales)

 - Birkerød Gymnasium

 - Virum Gymnasium

 - Nærum Gymnasium

 - Marie Kruses Gymnasium


Ved Holte Station sker afhentning foran 7 Eleven. På gymnasierne sker afhentning på P-pladsen udenfor skolens hovedindgang. Nedenstående tidspunkter er valgt, så de passer bedst muligt med jeres moduler på tværs af gymnasierne. 


 - Tur 1: 8:15 - 9:45

 - Tur 2: 10:15 - 11:45

 - Tur 3:  12:15  13:45

 - Tur 4: 14:15 - 15:45

 - Tur 5: 16:15 - 17:45 (tillæg på 125 kr. pr. lektion)