Lovpakke

Lovpakkens indhold

De 14.995 kr. for lovpakken inkluderer:

   - 4 lektioner på manøvrebane

   - Transport til manøvrebane

   - 16 kørelektioner

   - Ubegrænset teori

   - En rigtig teoribog at læse i

   - Adgang til test-teoriprøver

   - 4 lektioner på glatbane

   - Transport til praktisk prøve

   - Håndtering af dokumenter

 

De inkluderer ikke:

     - Førstehjælpskursus

     - Lægeerklæring

     - Ekstra kørelektioner

     - Prøvegebyr til staten

     - Transport til teoriprøve

     - Transport til glatbane

     - Bil til praktisk prøve

Føreransvar

Som køreelev har du ikke ansvaret under kørslen. Det er altid din kørelærer, der er fører af skolevognen. Det betyder - populært sagt - at du ikke kan begå fejl. Uanset hvad der sker i en lektion, er det kørelærerens ansvar. Det er derfor kørelærerens forsikring, der dækker. Som elev kan kørelæreren dog opkræve sin selvrisko fra dig.

Første gang, du selv har ansvaret som fører af bilen, er til din praktiske prøve.

Ansøgning om kørekort

Du skal ansøge kommunen om at få kørekort. Det gøres ved at udfylde blanketten Ansøgning om kørekort, P23 og indlevere den til Borgerservice. Hvis du er under 18, når du påbegynder køreuddannelsen, så skal du desuden bruge blanketten Samtykkeerklæring, P23T underskrevet af den/de, der har forældremyndiighed..

Du skal desuden vedlægge lægeerklæring, førstehjælpsbevis og pasfoto. Vi sørger for at indlevere det hele til Borgerservice, og at du får det retur.


Klik på et af blanket-navnene for at åbne den ønskede blanket og printe den ud. Du kan få overblik over regler for kørekort her: Dit første kørekort (borger.dk)


Betaling og fremmøde

Betaling for lovpakken skal ske senest inden anden teoriaften og skal altid være foretaget inden tilmelding til kørsel på manøvrebane kan ske. Betaling skal ske til konto i Danske Bank, reg.nr.: 3409, konto: 0013442517.


Betaling for ekstralektioner skal ske umiddelbart efter kørsel til MobilePay: 10 42 20 eller kontant. Bevis for betalingen i MobilePay anses for gældende kvittering. Der udstedes ikke yderligere kvittering for betalingen.


Som udgangspunkt udstedes ikke faktura ved køb foretaget af private. Dette er udelukkende af hensyn til GDPR, da vi ved fakturering skal opbevare dine data i 5 år. Alle betalinger er digitale og dermed oplyst til Skat. Skal du bruge en faktura, f.eks. ved køb gennem firma eller til at få refunderet din udgift, så bed om at få det.


Det er dit ansvar at møde frem til aftalte tider. Afbud skal ske telefonisk eller pr. sms til den relevante kørelærer senst kl. 12:00 hverdagen før kørslen skulle have fundet sted. Alternativt skal det fulde honorar betales til kørelæreren.